Meninger

Her finner du en sammenfatning av tanker jeg har gjort meg om ulike tema. Utover det som ligger her er jeg også aktiv på Disqus og Facebook, og du må gjerne lese mine innlegg og følge meg der. Legg merke til at Disqus har en muntlig tone, noe som også påvirker hvordan jeg ordlegger meg i den konteksten.

Utfordringer ved kvalitativ forskning som beslutningsgrunnlag (2014.07.30)
Forskningsbasert er blitt et trendord, og jeg har noen tanker om hvordan dette delvis gir falsk kredibilitet fremfor bedre beslutningsgrunnlag.

Stillingsvernet må harmoniseres (2014.05.03)
I dag har statsansatte ulikt stillingsvern enn andre ansatte, det er uheldig og bør endres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s