Medieutspill

 

7 myter om formueskatten (25.06.2017, Agenda Magasin)
Kommentar om de mange mytene knyttet til formueskatten, og hvordan Høyre og Civita sloss under falsk flagg.

La oss starte med å flytte Norges Bank (23.02.2017, Klassekampen)
Innlegg om at Norge trenger en offentlig utredning om arbeidsfordeling mellom byene i landet, og utflytting av statlige arbeidsplasser.

Bent Høie skuffer når han forsvarer Sylvi Listhaugs kyniske retorikk (29.11.2016, Stavanger Aftenblad)
Kommenterer Bent Høies bortforklaring av Sylvi Listhaugs dobbeltkommunikasjon i dette innlegget.

Konkurranseutsetting er bra når det funker (28.11.2016, Studvest)
Skriver om at konkurranseutsetting ikke fungerer i SiB.

Lansering av APs strategi for høyere utdanning og forskning (04.11.2016, Khrono)
Ap vil ha universitet for alle (04.11.2016, På Høyden)
Lansering av utvalgsarbeidet jeg har vært med på i et års tid.

Ingen konge (30.09.2016, BT)
Svarer på Warloes påstander om at han reduserte behandlingstiden på private plansaker betydelig.

Massiv suksess med bysyklar (28.05.2016, BT)
Intervjuet om bysykler i Bergen.

Vil ha Festspill-sykler til hverdagsbruk (28.05.2016, BA)
Fronter bysykler i Bergen.

Overfladisk skattedebatt (21.04.2016, BA)
Svarer på tiltale fra Høyres finanspolitiske talsmann angående formueskatt.

Legg Norges Bank til Bergen (07.04.2016, BT)
Ber om en langsiktig plan for statlige arbeidsplasser.

Formueskatt er lite problematisk (01.04.2016, Aftenposten)
Tilsvar til Paul-Chr. Riebers innlegg om hvor galt det er med formueskatt. Jeg har skrevet en mer utfyllende variant av innlegget her.

En skattedebatt på ville veier (10.03.2016, BT)
Skriver om at vi må vri fokuset mot omfordeling. Innlegget er en forkortet version av denne teksten.

Bergen må bli norges nynorskhovedstad (07.02.2016, BT)
Skriver om at dersom Bergen ikke engang kan være ambassadør for nynorsk, hvordan skal vi noensinne bli opplevd som en inkluderende by for omegn og region?

Vi trenger en nasjonal satsing på migrasjonsøkonomi (06.02.2016, BT)
kort kommentar om at Norge trenger forsknign på økonomiske konsekvenser av migrasjon.

Vil gjøre toaletter til unisex (04.02.2016, BT)
Intervjue knyttet til forslag om å gjøre det enklere å bygge unisextoaletter.

Røde partier + islam = sant? (01.02.2016, K7Bulletin)
Intervju om venstresiden er for lite kritisk til Islam.

Politikerne kan ikke kreve vakre fasader (07.01.2016, BT)
Innlegg om fortetting og arkitektur i Bergen.

Vi trenger et fond som betaler fagfolk for å delta i kommentarfeltene (05.01.2016, Aftenposten)
Innlegg om mulige måter å bedre kvaliteten på kommentarfelt på nett.

Debatten om kvinnelige toppledere er fordummende (22.12.2015, Dagbladet)
Innlegg om at vi må ha et langsiktig perspektiv når vi driver likestillingspolitikk.

Hvor er ekspertene? (17.12.2015, Klassekampen)
Innlegg om at asyl- og innvandringspolitikken i Norge mangler økonomisk grunnlag, og at fagfolkene skyr debatten.

Effektivitetskutt på forskningen? (16.12.2015, Khrono)
Jeg stiller spørsmål ved om konsekvensene av byråkratiseringskuttet i staten er tilsiktet over hele linjen.

Jubler for de som ikke hjelper barna inn på boligmarkedet (10.12.2015, Hegnar.no)
Tilsvar til en megler som mente foreldre som ikke hjelper barna inn på boligmarkedet skaper klasseskiller.

Studentvelferden trenger en overhaling (27.10.2015, Studvest)
Om hvordan man må tenke nytt rundt organisering av studentvelferd i Bergen

Valgresultat i tråd med studentenes ønsker (16.09.2015, Studvest)
Kommenterer det fantastiske valgresultatet i Bergen – 37,8%!

Studentene oppfører seg som barn (03.09.2015, STOFF)
Kommenterer studentenes manglende innflytelse på politikken.

Lokalvalget og deg (28.08.2015, Studvest)
Innlegg om hvordan lokalvalg virker.

Pistoler stopper ikke terror (08.08.2015, BT)
Innlegg om den svært mangelfulle begrunnelsen for bevæpning av politiet.

Har laget opprop om tilsatt ledelse (29.05.2015, Khrono)
Sak om oppropet jeg satt i gang for tilsatt ledelse i akademia.

Portrettintervju (25.05.2015, Studvest)
Ble intervjuet i forbindelse med at jeg slutter en lang karrière som studentpolitiker og konsulent.

Intervjuet om arbeidspress blant studenter (13.05.2015, Studvest)

Ble intervjuet om bruk av sosiale medier for å søke jobb (07.05.2015, Bergen Student-TV)

Bedre med et sterkt NRK (09.04.2015, Aftenposten)

Arbeiderpartiets Studentlag slakter kunnskapspolitikken til AP sentralt (25.04.26, Studvest)

Femårig utdanning er ingen løsning (2015.01.19, Dagens Næringsliv)
Innlegg om femårig lærerutdanning.

La oss gifte oss! (2015.01.04, BT)
Kronikk om akademisk fusjon i Bergen.

Raser mot renteøkning (2014.11.26, Studvest)
Intervju om renteøkning på studielånet.

Forlik om boligskatt (2014.11.15, Klassekampen)
Innlegg om hvorfor boligskatten fortsatt har feil ved seg.

Kommentar om bybane (2014.11.09, BA)
BA plukket opp en kort kommentar om bybanen.

Er FrP for folk flest? (2014.10.20, K7 Bulletin)
Intervjuet om FrP er for folk flest.

Nå er det nok (2014.06.17, BT)
Innlegg om den økonomiske situasjonen i Bergen.

Hove’s falliterklæring (2014.05.25, BT)
Kommentar til skolebyrådens uttalelse om barnehager.

Uheldig populisme (2014.05.02, Studvest)
Intervju om listen DERA sin inntreden i studentpolitikken på UiB.

Aps styring gir tillit (2013.12.12, BT)
Svar til Kunnskapsministeren som blander ulike typer tillit.

Et spørsmål om byråkrati (2013.11.26, BT)

Lærerbyråkrati (2013.11.04, BT)

Den mest rettferdige skatten (2013.09.24, BT)
Kronikk om arveavgift

Fremdeles den mest rettferdige skatten (2013.10.04, BT)
Oppfølger om arveavgift

Bløffen om skattebløffen (2013.08.09, BT)
Svar om sammenligning av skatt

Kommentar til at studentparlamentet ved UiB ønsket å melde seg ut av Norsk Studentorganisasjon (2013.04.17, BSTV)
Kommentar til sak på UiB

Kreative løsninger er nødvendig (2013.03.07, BT)
Innlegg om Siviltjenesten

En kort økonomisk betraktning hva gjelder studietilbud innen høyere utdanning (2012.11.21, Studvest)
En økonomisk betraktning rundt studietilbudet i Norge

Ja til moderne hus (2012.11.15, BT)

Læreryrket (2012.10.26, BT)

Så var det disse lærerne igjen (2012.10.24, Studvest)
Innlegg om utfordringene med lærerstanden

Intervju i sammenheng med plassering av fagmiljø på Høgskolen i Bergen (2012.05.16, Studvest)

Intervju om hvordan studiepreferanser følger arvelinjen (2012.04.25, Studvest)
Intervju med meg og min far om studier og arv

Innlegg om vår oppgave i prosjektfag på Høgskolen i Bergen (2011.11.23, Studvest)

Ei løysing for helsesektoren (2011.11.18, Dag og Tid)
Innlegg om Siviltjenesten

Innlegg om høye kantinepriser hos Studentsamskipnaden i Bergen (2011.03.16, Studvest)

Innlegg om fravær av digitalisering i høyere utdanning (2011.03.11, Studvest)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s