Trenger De hjelp, herr direktør?

23 mars spurte Paul-Chr. Rieber om hva han skal si til aksjonærene sine nå som det er dårlige tider i bransjen. Et rop om hjelp fra en næringlivstopp må besvares!

Innledningsvis skisserte han en problemstilling: Hvordan skal vanlige lærere, helsearbeidere eller pensjonister som har aksjer i selskapet kunne skaffe hundretusenvis av kroner til å betale formueskatt og utbytteskatt dersom det ikke betales utbytte?

Enkeltaksjer slik det her er snakk om er en høy-risiko investering. Slike investeringer kan gi høy avkastning eller betydelig tap. At det går dårlig nå er leit, men noe eiere skal være forberedt på. Dersom aksjer er en del av den totale lønnspakken til ansatte kan de evt. være sure på konsernledelsen for at de har en utrygg inntekt. Hele tanken med å få aksjer som kompensasjon for lavere lønn er dog nettopp situasjoner som denne. De ansatte følger firmaet i oppturer og nedturer, noe som gjør firmaet mer robust, og motiverer ansatte til å bli med på å gjenreise bedriften.

Rieber spør hvordan eierne skal kunne betale utbytteskatt når de ikke får utbytte. Problemstillingen er ikke-eksisterende ettersom man kun betaler utbytteskatt dersom man tar ut utbytte.

Rieber spør også hvem han kan selge aksjer til. Å børsnotere selskaper er en mulighet som gjør akkurat dette enkelt, og GC Rieber Shipping er allerede notert. Videre problematiseres utenlandsk eierskap, men salg til utenlandske eiere må vi tåle. Midlene som evt. frigjøres vil normalt reinvesteres, og gjennom oljefondet eier nordmenn uansett langt flere utenlandske bedrifter enn utlendinger eier norske.

Til slutt er det ikke slik at bedriften har noen forpliktelse til å kompensere for formueskatt slik Rieber insinuerer, og formueskatt er ikke en problemstilling for lærere og helsearbeidere. Primærbolig verdivurderes til 25% av reell verdi, unoterte selskaper verdivurderes til bokført verdi, det er ikke formueskatt på verdier under 1,4 millioner og formueskatten er på 0,85%. Om vi antar at en person eier aksjer i GC Rieber AS verd 2 millioner og en bolig til 6 millioner, hvorav 4 millioner er et lån betaler personen 850kr/år i formueskatt ((((6m-4m)*0,25)+(2m*0,5)-1,4m)*0,0085) under forutsetning om at bokført verdi er 50% av markedsverdi. Selv om vi sier at aksjene var børsnoterte og verdivurderingen derfor er 100% blir summen 9350kr/år, langt fra de hundretusener som ble skissert av Rieber.

Formueskatt er likevel helt på siden av hva en adm.dir skal si noe om på en generalforsamling. Der er fokuset på hvordan man best sikrer eierne avkastning gitt gjeldende rammevilkår. Min svar på Riebers forespørsel blir derfor som følger:

Selskapet er inne i en vanskelig periode. Verdien på selskapet har falt betydelig, og vi sloss for å komme tilbake. Som administrerende direktør anbefaler jeg dere eiere om å avstå fra å ta ut utbytte i år, og trolig også i de neste påfølgende årene slik at vi får økt soliditet og kan omstille oss til et nytt marked. Over tid har selskapet levert gode utbytter, og det skal vi jobbe hardt for å kunne gjøre igjen, men nå går vi i minus og trenger pusterom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s