Femårig lærerutdanning er tvilsomt veien å gå for å få en bedre skole

I dag kom innlegget mitt om lærerutdanning på trykk i DN. Du kan lese det her.

I korte trekk er jeg skeptisk til å forlenge en utdanning som ikke allerede er komprimert hardt, særlig når argumentene for dette spriker så mye som de gjør.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s