Monthly Archives: November 2014

Ingen grunn til å øke renten på studielånet

FOTO: Fra Studvest, av ØRJAN ANDREASSEN
FOTO: Fra Studvest, av ØRJAN ANDREASSEN

Jeg ble intervjuet i dagens Studvest ettersom renten på studielånet nå går opp. Les intervjuet her.

Her kommer forøvrig noen tilleggskommentarer:

At renten går opp er ikke i seg selv dramatisk, men det oppsiktsvekkende er begrunnelsen.

Statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) sier at rentepåslaget skal dekke de økonomiske tapene og administrasjonskostnadene staten har ved studielån.

Gitt at et foreldrepar finner ut at de vil gi 100 kroner i ukepenger til poden slik at denne kan jobbe med skole fremfor strøjobber, er det ikke da litt rart å etterpå kreve inn 5 kroner i administrasjonsgebyr? Jo, for i begge tilfellene er det snakk om velferdsgoder og ikke finansielle instrumenter for å tjene penger.

Hvis målet er å synliggjøre kostnadene man har ville det vært naturlig å betale for utgiftene utenfor bevilgningen slik man alltid har gjort men synliggjøre det i regnskapet, utenfor rammen. Dette kunne man gjort administrativt uten noe støy, og er etter alle solemerker slik det har blitt praktisert frem til i dag.

Det som faktisk skjer er at låneordningen svekkes med overlegg, og da burde det argumenteres for den politiske prioriteringen.

Jeg er uenig i prioriteringen, men jeg blir mye mer opprørt av missvisende argumentasjon.