Politikere skal svare presist

I går skjedde det igjen, en politiker svarer upresist.

Problemet er altomfattende og uavhengig av politisk tilhøringhet, men denne gangen var det Ketil Solvik-Olsen som falt for fristelsen.

Senterpartiets Geir Pollestad stilte spørsmålstegn ved om ikke regjeringens forslag til finansiering av infrastruktur ville føre til økt byråkrati uten tilsvarende gevinst.

Ketil Solvik-Olsen svarte da at Det blir ikke mer byråkrati av færre aktører og lavere kostnader til renter og administrasjon. Kritikk fra en tidligere statssekretær som ikke kan vise til en eneste reform på åtte år, bare økt omfang av bompenger og lånegjeld, tar jeg med knusende ro.”

Saken har to komponenter, en som omhandler konsolidering av bompengeselskaper, og en som omhandler finansieringen av disse. Der Pollestad er kritisk til finansieringen svarer Solvik-Olsen ved å trekke frem det positive ved det andre forslaget som ikke ble kritisert, altså konsolideringen.

For meg fremstår dette som en retorisk diskusjon om hvorvidt det er greit å komplisere finansieringssystemer slik at det blir vanskeligere å følge pengestrømmene, et triks politikere har vært glad i lenge. Vi ser det på måten Arbeiderpartiet har ønsket tiltak for enkeltnæringer fremfor generelle skatteordninger (Mongstad fremfor CO2-avgift), når SV vil gi amnesti fra Norske lover, når Høyre vil ha reservasjonsrett  fra ordinære regler og nå når FrP vil ha veier finansiert gjennom billigere lån i en bank eid av staten fremfor direkte subsidie fra staten.

Målet er naturlig nok å kunne tekkes ulike interessegrupper, og fremstå mer ideologiske enn den faktiske politikken man fører. Arbeiderpartiet burde selvsagt være tilhengere av CO2-avgift men velger heller masse fjaseforslag fordi det ser ut som næringsstøtte fremfor forslag som kan gi utfordringer for næringslivet. SV vil gi amnesti for ulike svake grupper fordi de vet at man selvsagt må ha et stramt generelt regelverk. Høyre vil ha reservasjonsrett ettersom abortmotstand er politisk selvmord. Fremskrittspartiet vil ha en indirekte subsidiering av veier fordi det passer med deres retorikk å unngå å bruke staten, samt at det blir vanskeligere for andre i etterkant å ettergå investeringene og omgjøre dem.

Det er nok nå. Politikere skal svare på spørsmål, og kommer det et godt motargument er det lov å si at man skal tenke gjennom det til senere. Fortsetter man med tåkeleggingen beveger man ser raskt i retning to land hvor åpen sunn debatt er en saga blått, nemlig USA og Russland.

Ja til grønne skatter, nei til unntak, nei til reservasjonsrett og nei til indirekte subsidier der de ikke tjener økonomiske eller demokratiske funksjoner.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s